CT - počítačová tomografia

Ide o špeciálny röntgenový prístroj, ktorý zhotovuje snímky ľúdského tela v tenkých rezoch z rôznych uhlov; takto získané údaje vyhodnocuje výkonný počítač a vytvára obraz vyšetrovanej časti tela. Takto získané obrazy sú mnohonásobne podrobnejšie ako obyčajné röntgenové snímky. Týmto spôsobom sa môže vyšetriť každá časť ľudského tela.

OTÁZKY:

Kde leží dieťa počas vyšetrenia?

Dieťa počas vyšetrenia leží na pohyblivej doske stola, ktorá sa zasúva alebo vysúva z CT prístroja, ktorý vyzerá ako „kocka“ s okrúhlym otvorom v strede – krátkym „tunelom“. Počas vyšetrenia musí dieťa kľudne, bez pohybu ležať. Dieťa môže byť oblečené, súčasťou odevu však nesmie byť kov a materiály obsahujúce vysoké percento ťažkých kovov, lebo tie znemožňujú správnu rekonštrukciu obrazu.

Prečo vyšetrenie pomocou CT prístroja?

CT vyšetrenie sa využíva v prípadoch, kedy sa pre stanovenie presnej diagnózy nedajú použiť iné zobrazovacie techniky. CT vyšetrenie je pre pacienta nenáročné, ale treba počítať s tým, že trvá dlhšie ako vyhotovenie bežných snímok. Deti najnižších vekových kategórií a deti nespolupracujúce musia byť počas vyšetrenia utlmené, prípadne uvedené do celkovej anestézy, aby sa počas vyšetrenia nehýbali. Pred a počas CT vyšetrenia niektorých časti tela a systémov je nutná príprava pacienta /podanie kontrastnej látky a pod./; o jej zásadách Vás poučí personál nášho oddelenia alebo odosielajúci lekár.

Ako dlho trvá vyšetrenie?

Trvanie vyšetrenia záleží na oblasti, ktorá sa má vyšetriť. Ak dieťa dostatočne spolupracuje, zvyčajne nepresahuje 10-15 minút.

Kedy budú výsledky vyšetrenia?

Výsledky vyšetrenia bude mať Váš lekár v deň vyšetrenia do 15:00 hod. Ak bolo vyšetrenie urobené po 15:00, výsledok vyšetrenia bude hotový do 45 minút.

Je CT vyšetrenie bolestivé

Nie.

Ako pripraviť malé deti na CT vyšetrenie?

Ak má rodič o vyšetrení dostatok informácií, je vhodné sa s dieťaťom zahrať hru na „CT“.

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com