Na našom oddelení vyšetrujeme výhradne pacientov do 18. roku a 364 dní života. Počas existencie oddelenia detskej rádiológie sme získali bohaté skúsenosti so špecifickými zdravotnými problémami, ktoré trápia túto vekovú kategóriu. Spektrum vyšetrovaných detí však zahŕňa rozsiahlu skupinu od nedonosených novorodencov až po adolescentov.

Detský pacient so svojimi špeciálnymi potrebami je stredobodom nášho záujmu. Snažíme sa voliť také zobrazovacie postupy, ktoré dieťa minimálne zaťažujú, pri čo najväčšom diagnostickom prínose. V maximálnej možnej miere sa preto snažíme využívať ultrasonografiu. Pri skiagrafii a skiaskopii, kde to vyšetrenie dovoľuje, chránime deti i sprievodný personál ochrannými pomôckami /zástery, chrániče štítnej žľazy s ekvivalentom olova/ .

V roku 2012 sme na našom oddelení vyšetrili 47835 pacientov, z toho 14824 na sonografickom pracovisku.

 

 

Od r. 2007 do r. 2010 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia a digitalizácia RDG oddelenia, od 1.4.2010 sme bezfilmovou nemocnicou.

 

 

 

 

 

 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com